VÝBEROVÉ KONANIA

Našim zákazníkom zabezpečujeme prípravu a realizáciu výberových konaní vrátane elektronických aukcií na dodávku elektriny, plynu prípadne ďaľších komodít a služieb. Naša ponuka je šitá na mieru požiadavkám každého zákazníka, od prípravy a realizácie výberového konania, vyhodnotenie ponúk, výber dodávateľa a odsúhlasenie návrhu zmluvy. Naša komplexná starostlivosť zahŕňa minimalizovanie rizík spojených s nákupom oboch komodít, zabezpečenia procesu zmeny dodávateľa a v priebehu trvania zmluvy zabezpečíme prehľad o vývoji Vašej spotreby, kontrolu, validáciu faktúr a sumarizáciu aktuálnych nákladov tak, aby ste sa Vy mohli venovať Vašim povinnostiam a zároveň mať dokonalý prehľad. Naši konzultanti sú pripravení pripraviť analýzu nákladov, navrhnúť možnosti riešenia tak, aby náklady na energie boli, čo najnižšie.

Businessmen shaking hands

    Spoluprácou s našou spoločnosťou Vy získate:
  • Reálnu úsporu nákladov na energie a tým optimalizáciu Vášho cashflow
  • Garanciu najnižšej ceny a nadštandardný servis počas platnosti zmluvy o dodávke vo forme dohodnutých balíkov služieb
  • Kompletne zabezpečený proces spojený so zmenou dodávateľa
  • Odborno-administratívne zastrešenie celého zmenového procesu
Stačí jeden podpis. Mandátna zmluva, ktorá zariadi, že sa nemusíte starať o žiadne zdĺhavé, technicky náročné alebo nepríjemné jednania s dodávateľmi. S celým procesom máme skúsenosti a vieme, ako všetko pripaviť a realizovať.