Mala uspora

ŠTANDART

Tento balík zahŕňa základné služby, ktoré Vám pomôžu riadiť a kontrolovať náklady na energie a zároveň Vám pomôže poukázať na možnosti zníženia Vašej spotreby

Stredna uspora

OPTIMAL

Okrem základných služieb zahrnutých v balíku ŠTANDART ponúka ďalšie služby ako napríklad možnosť riešiť Vaše otázky alebo nevyhnutnú pomoc prostredníctvom emailu alebo telefonicky cez HelpDesk alebo spätnú kontrolu správnosti Vami zaplatených faktúr za posledné tri roky.

Velka uspora

PREMIUM

V tomto komplexnom balíku je okrem služieb zahrnutých v balíku OPTIMAL pokrytý aj celý proces vypracovania, realizácie a vyhodnotenia výberového konania, vrátanie informovania o vývoji na zahraničných a domácich trhoch, čo prinesie zákazníkovi dostatok informácii o tom, kedy realizovať výber nového dodávateľa.