ĎALŠIE SLUŽBY

Womans hand on macbookNašim klientom prinášame skutočne komplexné energetické poradenstvo. Vieme nielen ako znížiť cenu za elektrinu alebo plyn, ale zároveň dokážeme nájsť ďalšie rezervy, zmeniť nesprávne návyky alebo zvýšiť efektivitu využitia energií. Spolupracujeme s externými odborníkmi – špecialistami v oblasti elektrotechniky, tepelnej energetiky a plynárenstva.

    V rámci ďalších služieb Vám okrem iného vieme poskytnúť:
  • Optimalizáciu a riadenie spotreby
  • Energetický management a poradenstvo
  • Kompletné zabezpečenie pripájania a zmien technických parametrov na OM
  • Optimalizácia a nastavenie distribučných sadzieb a poplatkov
  • Nastavenie kompenzácie
  • Dodávka LED osvetlenia
  • a iné…