KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Neváhajte nás kontaktovať na info@eurokredit.sk

Sídlo spoločnosti:
Eurokredit, družstvo
B. Nemcovej 30
040 01 Košice

Fakturačné údaje: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Dr, vložka č. 1308/V
IČO: 36 217 352
DIČ: 2020063199
IČ DPH: SK2020063199