ŠETRÍME VAŠE NÁKLADY

STRÁŽIME VAŠU SPOTREBU A NÁKLADY

REALIZÁCIA TENDROV A ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ

ANALÝZA A PORADENSTVO

Chcete vedieť ako ušetriť?

Kontaktuj nás
Auctions

Výberové konania a elektronické aukcie

 • Príprava tendrových podkladov
 • Výber potencionálnych dodávateľov
 • Realizácia tendrov alebo elektronických aukcií
 • Výber najvhodnejšieho spôsobu nákupu FIX / INDEX
 • Kontrola návrhu zmluvy nového dodávateľa
 • Zabezpečenie procesu zmeny dodávateľa

Account management

Account management

  Ponúkame celoročnú starostlivosť, založenú na komplexnej podpore a administratívnej správe Vašich energetických potrieb prostredníctvom nasledovných balíkov služieb:
 • Balík Štandart
 • Balík OPTIMAL
 • Balík “SUPERIOR” ALL IN ONE….

Additional services

Ďalšie služby

 • Optimalizácia a riadenie spotreby
 • Energetický management a poradenstvo
 • Kompletné zabezpečenie pripájania a zmien technických parametrov na OM
 • Optimalizácia a nastavenie distribučných sadzieb a poplatkov
 • Nastavenie kompenzácie
 • Dodávka LED osvetlenia

Real savings

Prinášame skutočné úspory

Choosing the best solution for purchase

Výber najvhodnejšieho spôsobu nákupu

Lowest price

Garancia najnižšej ceny

Concrete Developments

VÝBEROVÉ KONANIA

Realizujeme výberové konania vrátane elektronických aukcií na dodávku elektrinny, plynu prípadne ďaľších komodít a služieb

Finance Assistance

RISK MANAGEMENT

V závislosti od veľkosti spotreby poskytujeme našim zákazníkom také informácie o spôsobe a čase nákupu aby požadovaný cieľ, ktorý chce zákazník dosiahnuť, bol v čo najväčšej miere dosiahnutý

Interiorly Designed

ACCOUNT MANAGEMENT

Prostredníctvom našich konzultantov ponúkame celoročnú starostlivosť, založenú na komplexnej podpore a administratívnej správe Vašich energetických potrieb prostredníctvom rámcových balíkov služieb.

Cost Effective Solutions

ANALÝZA SPOTREBY

Analýzou spotreby sa snažíme zákazníkov informovať o tom ako a kde sa vo firme elektrina a plyn spotrebuje a aký to má vplyv na náklady.

Smart Builders

KONTROLA A VALIDÁCIA FAKTÚR

Chybné hodnoty prípadne rôzne pokuty sú v dodávateľských faktúrach často prehliadnuté a rovno zaplatené. Naši konzultanti skontrolujú každé fakturované vyúčtovanie spotreby a upozornia zákazníka na prípadne nezrovnalosti a keď je to možné, vyriešia Váš problém priamo s Vašim dodávateľom.

Quality Infrastructure

ENERGETICKÉ PORADENSTVO

V oblasti energetiky sa často stretávame s rôznymi polopravdami a mýtmi. Našim cieľom je informovať našich zakazníkov a predchádzať tak ich nesprávnym rozhodnutiam. Spolupracujeme s externými špecialistami v oblasti elektrotechniky a plynárenstva.

Pomáhame firmám a organizáciám znižovať a optimalizovať ich náklady na nákup elektriny, plynu a iných komodít.

Naša ponuka je šitá na mieru požiadavkám každého zákazníka, od prípravy a realizácie výberového konania, vyhodnotenie ponúk, výber dodávateľa a odsúhlasenie návrhu zmluvy. Naša komplexná starostlivosť zahŕňa minimalizovanie rizík spojených s nákupom oboch komodít, zabezpečenia procesu zmeny dodávateľa a v priebehu trvania zmluvy zabezpečíme prehľad o vývoji Vašej spotreby, kontrolu, validáciu faktúr a sumarizáciu aktuálnych nákladov tak, aby ste sa Vy mohli venovať Vašim povinnostiam a zároveň mať dokonalý prehľad. Naši konzultanti sú pripravení pripraviť analýzu nákladov, navrhnúť možnosti riešenia tak, aby náklady na energie boli, čo najnižšie.

  Spoluprácou s našou spoločnosťou Vy získate:
 • Reálnu úsporu nákladov na energie a tým optimalizáciu Vášho cashflow
 • Garanciu najnižšej ceny a nadštandardný servis počas platnosti zmluvy o dodávke vo forme dohodnutých balíkov služieb
 • Kompletne zabezpečený proces spojený so zmenou dodávateľa
 • Odborno-administratívne zastrešenie celého zmenového procesu

Naša spoločnosť zastáva veľmi jasnú pozíciu . Sme konzultanti , ktorí sú najatí zákazníkmi aby sme im poskytli všetky svoje vedomosti a skúsenosti za účelom dosiahnutia čo najlepších a najoptimálnejších výsledkov. Naša spoločnosť nevystupuje a ani nemá v úmysle vystupovať ako sprostredkovateľ, broker alebo akýkoľvek iný predajný kanál pre jednotlivých dodávateľov. Naše postavenie vychádza z toho, že pomáhame klientom interpretovať a vysvetliť všetky informácie, ktoré obdrží od dodávateľov.

Naša pozícia nie je stáť medzi klientom a jednotlivými dodávateľmi, pokiaľ o to nie sme požiadaní priamo našimi klientami.

  Z toho vyplýva:
 • Len klient rozhoduje o tom, s ktorými dodávateľmi bude spolupracovať.
 • Úlohou našej spoločnosti nie je “predať” jednotlivé ponuky dodávateľov nášmu klientovi, to je úlohou dodávateľov.
 • Z tohto dôvodu je na dodávateľovi, či sa rozhodne kontaktovať klienta priamo, pokiaľ si myslí, že je to nevyhnutné.
 • Nemáme žiadne námietky proti takémuto priamemu kontaktu medzi dodávateľom a našim zákazníkom, práve naopak.
 • Na podporu transparentnosti, presadzujme, aby dodávatelia všetky informácie vo výberových konaniach zasielali rovnako klientovi ako aj nám.

Náš záväzok je, že robíme všetko preto, aby sme informovali klienta o všetkých výhodách ponúk jednotlivých odávateľov a z toho dôvodu neposkytujeme informácie o ponukách iných dodávateľov. Je v záujme jednotlivých dodávateľov pri predkladaní ponúk zdôrazniť také výhody, ktoré môžu mať výrazný pozitívny dopad pre nášho klienta.

Naša nezávislosť je jedným z našich najdôležitejších záväzkov. To zabezpečuje našim klientom, že informácie, ktoré im poskytujeme na základe ponúk dodávateľov sú objektívne a výhradne v ich prospech.


  Aby sme zabezpečili túto nezávislosť prijali sme nasledovné opatrenia:
 • Platby za naše služby prijímame výhradne od klientov, a za žiadnych okolností od dodávateľov.
 • Naše služby poskytujeme len odberateľom, a nevykonávame žiadne služby alebo práce pre dodávateľom energií.
 • Neprijímame žiadne dary alebo pozvania na účasť na spoločenských akciách od dodávateľov energií.

O spokojnosť našich klientov sa stará tím interných aj externých spolupracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý vám zabezpečí

 • 100% spoľahlivosť
 • dôveryhodnosť
 • zodpovednosť
 • 100% nasadenie

Napíšte námNieste robot?